Δυναμική παρουσία του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στο Front Runners in Sports Management 5.0