Στη μνήμη του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ο ΣΕΒ δημιουργεί τη χορηγία «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» που θα στηρίξει τα επόμενα πέντε χρόνια το πρόγραμμα «Junior Achievement Greece»