ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του 2010