Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων (συμπληρωματική απόφαση Γεν. Συνέλευσης Μοτοδικτύου Α.Ε.)