Ανακοίνωση Αλλαγής σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)