Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών της “Εμπορική Εισαγωγική Αυτοκινήτων Διτρόχων & Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε.” από Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών