Ανακοίνωση για τις εξελίξεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.