Ανακοίνωση περί Σχολιασμού Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019