Ανακοίνωση περί σχολιασμού Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων Εννιαμήνου 2019