ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ανακοίνωση Σχετικά με Στοιχεία και Πληροφορίες του 2005