ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. – Ανακοίνωση Σχετικά με Στοιχεία και Πληροφορίες του 2008