Αυξ. Μετ. Κεφ. κατά €118.000 με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από τα Αποτελέσματα Εις Νέον