Αύξ. Μετ. Κεφ. με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών από τον λογ/σμό “κέρδη είς νέον”