Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ. – Διόρθωση Ανακοίνωσης / Ορθή Επανάληψη