Ενημερωτικό Σημείωμα για την εκλογή νέου μέλους ΔΣ