Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του