ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία του 2007