ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Έκθεση Διαχείρισης του 2006