ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσια Οικονομική Έκθεση (έναρξη εκκαθάρισης) του 2011