ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης) του 2013