ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ (20.05.2023-30.04.2024)