ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Έναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών