ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Οδυσσέα Κυριακόπουλου