ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ -Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου 2020