ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση γνωστοποίησης μεταβολής ποσοστού Blue Crest Holding SA