ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών