ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Συναλλαγής Κυριακόπουλος ως Πρόεδρος ΔΣ