ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΑΜΗΝΟΥ 2021