ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Αποφάσεις της Τακτική Γενικής Συνέλευσης