ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων μελών ΔΣ