ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών (Bonus)