ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών σε Υπόχρεα Πρόσωπα