ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ενημερωτικό σημείωμα για την εκλογή ως νέου μέλους ΔΣ της κα Αμαλίας Μόφορη