ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία του 2006