ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων