ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2010