ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του 2006