ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Ετησίες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2006