Ορθή Επανάληψη – Νέα Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης