Ορισμός Νέας Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων