Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.