ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία του 2010