Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης ΤΓΣ 26 06 2020