Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 – Επιστροφή Κεφαλαίου