ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Εκλογή νέου ΔΣ_Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα