Σεπτέμβριος 2021

Moτοδυναμική: Διοικητικές αλλαγές στον κλάδο Porsche

Moτοδυναμική: Διοικητικές αλλαγές στον κλάδο Porsche Ο κ. Νίκος Σινογιάννης αναλαμβάνει διευθυντής κλάδου. Aθήνα, 20.09.2021 – Από την 1η Οκτωβρίου 2021, ο κ. Νίκος Σινογιάννης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθυντή κλάδου Porsche. Είναι μέλος της διοικητικής ομάδας της Μοτοδυναμική, από το 2019, ως επικεφαλής του κλάδου Λιανικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, έχοντας την ευθύνη της Μοτοδίκτυο και των…