Οκτώβριος 2022

Αλλαγή σκυτάλης στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Αλλαγή σκυτάλης στη MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ   Μετά από δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης πορείας στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο κ. Σωτήρης Χατζίκος ολοκληρώνει τη θητεία του την 31η Δεκεμβρίου 2022. Δυναμικός, διορατικός και οραματιστής, διακρίνει τάσεις, αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και δρα αποφασιστικά. Το 2008, ανέλαβε την διοίκηση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, έχοντας εξαρχής ως προσανατολισμό του την ισχυρή ανάπτυξη. Συνέβαλλε καθοριστικά στην…

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2022   Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη έκλεισε το ενιάμηνο για την Μοτοδυναμική.   Συγκεκριμένα για το σύνολο του ενιαμήνου, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 37,9% σε σύγκριση με το 2021 και ανήλθαν στα 102,5 εκ.   Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά…