Πανευρωπαϊκή διάκριση για τον μηχανικό της Yamaha Ελλάδος.