ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Αποφάσεων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης