ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος